חדר הבחירה - הצופן הזוגי

תנאי שימוש והזמנות באתר

חוויית העצמה זוגית ומשפחתית

תקנון מתחם הצופן הזוגי

תנאי שימוש והזמנות באתר האינטרנטי ובמתחם הפיזי

 

 1. כללי

מתחם הצופן הזוגי הוא חדר בחירה, המיועד להעצמה ולחוויית בילוי לזוגות, קבוצות ומשפחות.

תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בין הצופן הזוגי ובעליו לבין העושה שימוש באתר האינטרנט וכן במתחם, וכן על הרוכשים ו/או המשתמשים בו, בכל כתובת בה יופעל.

רישום לפעילות וכניסה לאתר (האינטרנטי) ולמתחם (הפיזי) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו.

עושה השימוש מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד הצופן הזוגי ו/או כל מי מבעליו או מטעמו בקשר לשימוש באתר או במתחם והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.

אסור להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.

חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

חובה להישמע להוראות המפעיל/ה לפני, במהלך ובתום הפעילות.

החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של בעליו של הצופן הזוגי, קרי, ד”ר טליה בן יעקב. אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ”י הנחיות הפעילות.

השארת טלפונים ניידים, טאבלטים נעליים ומעילים בחדר ההמתנה, הינה תנאי לכניסה לחדר הבחירה (מסלול הפעילות)

בעת הפעילות, יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

תוכן הפעילות מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי בלבד ולצורך הפעילות, מבלי לקבל את הסכמתה של בעלת המתחם מראש ובכתב. ו/או להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת הפעילות לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

בעלת הזכויות בצופן הזוגי, ד”ר טליה בן יעקב, תהא זכאית לשיפוי מלא מכל לקוח אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לשני המינים.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים בפעילות הכרחי להצלחת הפעילות ולהנאה ממנה.

כל הזכויות של הפעילות בחדר זה שמורות לבעלת הזכויות בו, ד”ר טליה בן יעקב. חל איסור לצלם, ולהעתיק.

הלקוח מסכים לשפות ולפצות את הצופן הזוגי בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לצופן הזוגי בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

יש להגיע למתחם 20 דקות לפני שעת הפעילות המתוכננת, זאת על מנת לאפשר תדרוך והכנה של הלקוח והתחלת הפעילות במועד המתוכנן.

הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע”ח הלקוח והנ’ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי.

 

 1. הזמנות

ניתן לבצע הזמנה לאחד מחדרי הבחירה באחת משתי הדרכים הבאות:

 • דרך אתר האינטרנט של הצופן הזוגי, וזאת בהתאם להנחיות המפורטות בו והמהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 • בשיחה טלפונית עם צוות הצופן הזוגי (פרטי ההתקשרות מצויים באתר).

הלקוח מודע ומסכים כי על מנת לבצע הזמנה הוא יתחייב לספק את כל הפרטים הנדרשים, כולל אמצעי קשר אליו (טלפון נייד ודוא”ל).

הזמנת הפעילות כפופה לאישור ההזמנה על ידי הצופן הזוגי. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה מסלול (“מסע בשניים”, “שביל פעימות הלב” או “הדייט שתפס אותי”), תאריך ושעת הפעילות .

הסכומים המפורטים במחירון המוצג באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, למעט במקרה של טעות סופר. חיוב המע”מ יהיה בהתאם לשיעורו כדין במועד התשלום.

לצופן הזוגי קימת הזכות לשנות מחירים , או חדרים, לפי הצורך והיכולת שלו לאפשר לזוג את החוויה המוזמנת.  

אדם המעוניין להגיע בתוך 24 שעות למתחם, לפעילות, לא יבצע הזמנה דרך יומן האתר, אלא יתקשר להזמין בטלפון מקום, קבלתו מותנית במציאת מקום פנוי ותשלום מראש לפעילות.

המעוניין להרחיב פעילותו גם לעיסויים ודברים נילווים שינתנו לו באחוזת ספא, מלון בוטיק, ידרש להתקשר  אלינו ולבצע ההזמנה. הצופן הזוגי יעשה כמיטב יכולתו לאפשר חוויה משלימה זו.

הוזמנו עיסויים, או פעילויות נוספות עם אחוזת הספא או עם כל גורם אחר, ולא הייתה שביעות רצון מההזמנה, המזמין יפנה ישירות אל אחוזת הספא או כל גורם אחר איתו, בעלי הצופן הזוגי מעוניינים לקיים שיתוף פעולה לטובת הלקוחות. לא תהיה כל טענה מול הצופן הזוגי, בגין חוסר שביעות רצון, תקלה, או כל קושי או בעייה שהתרחשה בעת פעילות באחוזת הספא או מול כל גורם איתו יקיימו הצופן הזוגי בעתיד שת”פ.

הצופן הזוגי לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו ההזמנה של הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח לממש את ההזמנה.

 

 

 1. מדיניות דחיות וביטולים

בעלת הזכויות בצופן הזוגי, ד”ר טליה בן יעקב, שמחה לארח אתכם בחדרי הבחירה שלה ועושה כל מאמץ לספק לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה ;

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראת הגנת הצרכן התשמ”א-1981.

יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני אל   coupleroomil@gmail.comאו הודעת ווטסאפ לטלפון 054-9919958

מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא”ל או הטלפון של הצופן הזוגי לעיל.

אישור הביטול, הנו קבלה של המזמין, של אישור בדוא”ל חוזר או הודעה לטלפון מהצופן הזוגי המאמת את כל פרטי הביטול.

 לקוח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד יומיים לפני מועד ההגעה המתוכנן לא יחוייב. והיה וביטל בתוך 48 שעות לפני מועד הגעתו, יחוייב בדמי ביטול בסך 150 ₪.

הזמנת מקום דרך האתר מבלי להגיע להפעלה יגרום לתשלום 150 ש”ח מדמי  ההפעלה שהוזמנה, וזאת בכפוף להוראת הגנת הצרכן התשמ”א-1981.

דחייה של מועד ההגעה המתוכנן תעשה עד 48 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות. דחיה תבוצע בשיחה טלפונית לצוות הצופן הזוגי. פרטי התקשורת מוצגים באתר.

הצופן הזוגי רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

 • אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
 • במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין , או לא שולמה.
 • עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
 • מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 48 שעות לפני מועד הפעילות המתוכנן, הצופן הזוגי תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.

 

 

 1. תשלום לצופן הזוגי

בהזמנה דרך האינטרנט הלקוח נדרש לספק בנוסף לפרטיו האישיים גם פרטי אשראי, לצורך סליקה מיידית של הסכום הנדרש עבור הפעילות המוזמנת.  פרטי האשראי נשמרים בצורה מוצפנת בחברת הסליקה ואינם עוברים לצופן הזוגי.

המזמין מוסר את פרטיו מרצונו החופשי, ומודע לעובדה כי בעת הרשמתו פרטיו יועברו לצופן הזוגי.

מסלול תשלום שני כולל שיחה עם צוות הצופן הזוגי (פרטי התקשרות נתונים באינטרנט) במסלול זה התהליך כדלקמן:

 • חדר הבחירה (“מסע בשניים”, “שביל פעימות הלב” או “הדייט שתפס אותי”), יוגדר על ידי הלקוח במהלך השיחה, יתואם מועד, פרטי הלקוח וכרטיס האשראי ימסרו לנציג/ת הצופן הזוגי, לצורך סליקת הסכום הנדרש, בגין פעילות בצופן הזוגי חדרי בחירה .
 • לבחירת הלקוח קיימת אפשרות של תשלום במזומן בעת ההגעה לפעילות, ללא שימוש בכרטיס האשראי.

בכל מקרה תשלח אחרי התשלום חשבונית מס לדוא”ל שנמסר על ידי הלקוח.

תשלום באשראי יתאפשר רק בכרטיסי אשראי ישראליים (כלומר לא כרטיסים שהוצאו בחו”ל), מהסוגים הבאים בלבד: ישראכרט, מסטרכארד, ויזה.

המזמין מודע ומסכים לעובדה כי בפנייה לצופן הזוגי הוא מוסר את הסכמתו המלאה לקבל דיוור פרסומי, ניוזלטר ודיוור הכולל מידע ו/או שיווק של תכני האתר. היה והמזמין מעוניין שלא לקבל מידע זה למייל ו/או למכשיר הסלולרי שלו, יוכל הוא לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

 

 1. שנויים בתקנון

הצופן הזוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי.

 השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מידי על כל לקוחות הצופן הזוגי. כל שימוש באתר ובמתחם על ידי לקוח, אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי הלקוח.

 

 1. פטור מאחריות

התכנים והמסלולים המוצגים במתחם מסופקים למזמין As Is ולא תעלה כל טענה באשר לטיבם או התאמתם. חזקה על המשתמש והמזמין כי בעת הזמנתו הוא בחן את התנאים והוא מסכים לקבלם.

הלקוח מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את הצופן הזוגי, בעלי עניין בו, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות לרבות שכר טרחה והוצאות משפטיות הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו. הלקוח יהא אחראי לשפות ולפצות את הצופן הזוגי, בעלי העניין בו, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ”ט עו”ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו לקוח או מי מטעמו.

 

בשום מקרה הצופן הזוגי לא יהא חב בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור לתקנון זה. בשום מקרה, חבות ואחריותו של הצופן הזוגי, בשל עסקה ו/או בקשר אליה, לא תהיה גבוהה מגובה סכום העסקה הכולל.

 

הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

מפעילת הצופן הזוגי עושה ככל יכולתה על מנת להבטיח את שמירת סודיות המידע של המזמינים. יחד עם זאת, המזמין מודע ומסכים לכך שייתכן שמסיבה שאינה תלויה במפעילת האתר, עלולה להיווצר בעיה בשמירת הסודיות.

המזמין מוסר את פרטיו באחריותו ובהסכמתו המלאה, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין כל טענה שתעלה בהקשר זה. השימוש באתר הינו באחריות המלאה של המשתמש.

בנוסף, כל בעיה טכנית הקשורה לרישום או הזמנה לא תהווה עילה לאחריות מטעם האתר.

בעלת האתר עושה ככל יכולתה על מנת להימנע מתקלות ולתקנן, יחד עם זאת, אין היא נושאת באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו, שיגרם כתוצאה מהסתמכות כלשהי על האתר, על מי מתכניו, ועל כל נושא אחר הקשור בו.

בנוסף לא תהיה כל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

מפעילת הצופן הזוגי רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון לא יהיו באחריות האתר.

ככל שיקבע כי על הצופן הזוגי כן חלה אחריות, אחריות זו תפורש באופן מצומצם ולא תעלה על 20% מסכום הרכישה של המזמין.

הפרת תנאי שימוש אלו מאפשרים לבעלת האתר לפנות לקבלת סעד משפטי שיזכה אותה בפיצוי ושיפוי בהתאם למהות ההפרה, הכולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

 

 1. מדיניות הפרטיות

 

הצופן הזוגי מקפיד על שמירת פרטיות הלקוחות, במסלול (חדר בחירה מסויים) נמצא רק הזוג/המשפחה/הקבוצה המתוכננים לפעילות זאת, נציג צוות הצופן הזוגי יכנס למסלול רק במקרים מיוחדים שהלקוח זקוק לעזרה, לרוב בתגובה לפניה ובקשה של הלקוח.

במתחם הצופן הזוגי יש שלושה (3) חדרי בחירה (מסלולים) ובהם לקוחות שונים, מפגש של לקוחות שונים אלה באזורים המשותפים במתחם אינו בגדר של פגיעה בפרטיות.

הצופן הזוגי שומר שם, טלפון וכתובת דוא”ל של הלקוח, לצורך עדכונו והצעות שיווקיות. הלקוח יכול לבקש שלא להיכלל ברשימה זאת ולא לקבל עדכונים והצעות רלוונטיות מהצופן הזוגי.

צוות הצופן הזוגי מציע לעיתים ללקוחות במסלולים השונים לאפשר לצלם אותם בתמונות או בסרטונים למזכרת אישית להם ושימוש שיווקי על ידי הצופן הזוגי (והכל בהסכמה).

הצילום יעשה בתום הפעילות של הלקוח בחדר הבחירה.

במקרה של שימוש בצילומים (תמונות או סרטוני וידאו) אלה על ידי הצופן הזוגי, לא יהיו ללקוח טענות עתידיות בגין שימוש זה. לא תעלה כל טענה לגבי התמונות או הסרטונים, ואלו הינן קניינו הרוחני הבלעדי של הצופן הזוגי.

 

 1. שירות לקוחות ועדכון בדבר אי סדרים

היה והמזמין מעוניין להציג בפני הצופן הזוגי טענה/בעיה/שאלה בנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הביטולים ו/או לגבי אי סדרים באתר, ו/או לגבי כל עניין המצריך את התייחסות מנהלי האתר – עליו לפנות במייל לכתובת coupleroomil@gmail.com ופנייתו תענה בהקדם.

בכל עניין שלא נעשתה לגביו פניה מוקדמת – חזקה על המזמין כי הוא מודע ומסכים לו.

פנייה מוקדמת לא מסירה מהמזמין את האחריות לידיעת תנאי השימוש ומדיניות הביטולים ולהסכמה אליהם.

 

 1. סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש ומדיניות הביטולים, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות המתחם, בדרך של משא ומתן ישיר. ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו יחול הסעיף שלהלן.

בכל עניין הקשור במחלוקת בין המשתמש או המזמין לבין הצופן הזוגי או מי מטעמו, תהיה לבית המשפט בראשון לציון סמכות שיפוט יחידה ובלעדית.

 

הרבה הנאה ושמחה בפעילות אצלנו ומיטב האיחולים לזוגיות טובה וכיפית

 

חדר הבחירה לזוגות - שעות פתיחה

 • ראשון  09:00 – 22:00
 • שני 09:00 – 22:00
 • שלישי 09:00 – 22:00
 • רביעי 09:00 – 22:00
 • חמישי 09:00 – 22:00
 • שישי וערבי חג  09:00 – 15:00
 • מוצ”ש 21:30-23:30

בקרו אותנו

Ⓒ כל הזכויות שמורות ל Coupleroom.co.il