fbpx

תנאי שימוש והזמנות

תקנון שימוש והזמנות לחדר הבחירה הצופן הזוגי  והסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו
:

 • הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
 • לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
 • חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
 • חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 • החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של ד"ר טליה בן יעקב. אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
 • השארת טלפונים ניידים, טאבלטים נעליים ומעילים ו בחדר ההמתנה, הינה תנאי לכניסה לחדר.
 • בעת המשחק, יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 • תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 • אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
 • ד"ר טליה בן יעקב  תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
 • שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה וביטול

 • צוות הצופן הזוגי, שמח לארח אתכם בחדרי הבחירה שלנו ועושה כל מאמץ לספק לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה ;
 • ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראת הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
 • יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני אל
 •  coupleroomil@gmail.com
 • במקרה של ביטולים עד 48 שעות משעת ההגעה ניתן להעביר את הפעילות לתאריך אחר. דמי ההרשמה עד 100 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול בתוך פחות מ 48 שעות ממועד ההגעה. 
 • דחייה של מועד ההזמנה יעשה עד 48 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות.
 • אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד יומיים לפני ההגעה לא יחויב .
 • אורח שיבטל הגעתו 48 שעות ופחות ממועד ההגעה ועד 12 שעות לפני ההגעה, יחויב בסך 50% מערך ההזמנה.
 • אורח שלא יגיע למרות שהזמין זמן שהות במתחם יחויב במלוא הסכום, אלא אם כן, נבצר ממנו להגיע בשל סיבה ראויה ואז, צוות חדרי הבחירה ידאג לשנות לו מועד הגעה.
 • מדיניות הזמנות וביטולים לחבילות המשלבות ספא, מחייבות ומכילות את מדיניות הביטולים של אחוזת ספא, אשר ניתן לקריאה ועיון כאן.
 • ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל המצוין להלן:
 • talia.benyakov@gmail.com
 • אישור הביטול, ישלח למזמין, בדוא"ל חוזר המאמת את כל פרטי הביטול.
 • תוקף מימוש רכישת פעילות בצופן הזוגי עם הנחת  קופון/שוברי מתנה- עד 3 חודשים מיום הקנייה.

כל הזכויות של הפעילות בחדר זה שמורות לד"ר טליה בן יעקב. חל איסור לצלם, ולהעתיק.

לשיחת טלפון